រោគសញ្ញាទាំង ១៦ ដែលអ្នកមិនអាចមើលរំលងអំពីដុំសាច់ក្នុងខួរក្បាល

ដុំសាច់ខួរក្បាលអាចបណ្តាលឱ្យមានរោគសញ្ញាលើរាងកាយ និងផ្លូវចិត្ត ។ រោគសញ្ញាអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទទីតាំង និង ដំណាក់កាលនៃដុំសាច់។

រោគសញ្ញាខ្លះអាចមានលក្ខណៈទូទៅ។ ទាំងនេះរួមមាន ការឈឺក្បាល បញ្ហាភ្នែក និង ការផ្លាស់ប្តូរអារម្មណ៍។ ការប្រកាច់ និង ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកលក្ខណៈក៏អាចជាសញ្ញានៃវត្តមាននៃដុំសាច់ខួរក្បាលផងដែរ។

ប្រសិនបើអ្នកកត់សម្គាល់ឃើញរោគសញ្ញាដំបូងនៃដុំសាច់ខួរក្បាល អ្នកគួរតែពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យឱ្យបានហ្មត់ចត់។ ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ និង ការព្យាបាលមុនអាចនាំឱ្យមានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។

រោគសញ្ញានៃដុំសាច់ខួរក្បាលគឺស្រដៀងគ្នាដោយមិនគិតថាតើពួកគេមានជំងឺមហារីក (សាហាវ) ឬមិនមែនមហារីក (ស្រាល) ។ វាអាចខុសគ្នាអាស្រ័យលើប្រភេទទីតាំងនៅក្នុងខួរក្បាល និង ដំណាក់កាលនៃដុំសាច់។

ដុំសាច់ដុះក្នុងខួរក្បាល

រោគសញ្ញាទូទៅបំផុតមួយចំនួននៃដុំសាច់ខួរក្បាលរួមមាន៖

 1. ឈឺក្បាល
 2. ប្រកាច់
 3. ការផ្លាស់ប្តូរបុគ្គលិកលក្ខណៈ
 4. បញ្ហាចក្ខុវិស័យ
 5. បាត់បង់​ការ​ចងចាំ
 6. ការប្រែប្រួល​អារម្មណ៍
 7. រមួលឬរឹងនៅផ្នែកម្ខាងនៃរាងកាយ
 8. បាត់បង់តុល្យភាព
 9. ចង្អោរ
 10. អស់កម្លាំង
 11. ការថប់បារម្ភឬការធ្លាក់ទឹកចិត្ត
 12. ពិបាកក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍
 13. ពិបាកទំនាក់ទំនងដូចធម្មតា
 14. មានអារម្មណ៍ច្របូកច្របល់ឬវង្វេងស្មារតី
 15. បាត់បង់ការសម្របសម្រួលខ្លួន
 16. ខ្សោយសាច់ដុំ

ដុំសាច់ខួរក្បាលបឋមគឺជាដុំសាច់ដែលចាប់ផ្តើមនៅក្នុងខួរក្បាល។ សូមប្រញាប់ទៅពិគ្រោះជាមួួយគ្រូពេទ្យបើសិនជាងអ្នកមានរោគសញ្ញាមួយចំនួនប្រហាក់ប្រហែលដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ។

ប្រភព៖

http://bit.ly/2ktZu1y

http://bit.ly/2lyT4hO

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *